Axiom - Substantiv på 5 bokstäver

Grundläggande sats i en teori

Fler ord på 5 bokstäver