Barnomsorg - Substantiv på 10 bokstäver

Den service som samhället ordnar för barnens omvårdnad och tillsyn, t ex förskolor (daghem), deltidsgrupper (lekskolor), familjedaghem och fritidshem

Fler ord på 10 bokstäver