Treskift - Substantiv på 8 bokstäver

Uppdelning av arbetstiden i tre åttatimmarspass per dygn

Fler ord på 8 bokstäver