Ordlista för Förkortning

Sök svenska ord
Sida: 1 (Visar 1 - 30)
Vad är Förkortning?

Förkortning är en ordklass i svenska språket. Vi listar svenska Förkortning i alfabetsordning.